חיישן חניה :

סט  חיישן חניה  –  מערכת ארבעה חיישנים  כוללת צג דיגיטלי וצופר פנימי

  • מערכת העובדת בשיטת ניווט באמצעות גלאי קול
  • שליטה על הרכב בזמן נסיעה לאחור
  • התראה קולית ע"י צפצוף הולך ומתגבר
  • הצפצוף מתחיל ממרחק של 1.8 מטר כאשר משלבים להילוך אחורי
  • חיישנים איכותיים וקטנים
  • אפשרות צביעת החיישנים בצבע הרכב
  • חיישנים אשר מותקנים בפגוש האחורי של הרכב מתריעים בפניך על הימצאות אדם ,מכונית או חפץ במסלול הנסיעה לאחור והמרחק מהם