אזעקות – מערכות האזעקה GBH
התחבורה מאושרות בתקן הישראלי , אישור משרד התקשורת ,ומשרד .
מערכת מיגון אלחוטית למניעת גניבה הנה מערכת ייחודית בעלת יכולות מיגון מוכחות הכוללות
שני ניתוקים ,3 גלאי זעזועים ובעלת צופר חזק מאוד.
דגם M686S.

מפרט:

שני שלטים מעוצבים בטכנולוגית
נעילה (קולית / שקטה)
פתיחה (קולית / שקטה)
איתור האופנוע – הרחקת גוף זר לא רצוי
ניתוק (הצתה,סטרטר,דלק)
כיוון חיישן רגישות דרך השלט 5 דרגות
צופר חזק מאוד
מניעת חטיפה ושוד דרך השלט
טכנולוגית לצריכת מתח נמוך
חיווי למאותתים
חיישן מתח
חיישן זעזוע
חיישן התראה
התראה על אזור פתוח